Sprawdzimy, co się dzieje u Twoich konkurentów, określimy ich cele, sposoby działania, słabe i mocne strony.