Dzięki tej metodzie badawczej sprawdzimy dwie wersje Twojej strony internetowej, w celu wybrania tej lepszej.