Jeśli chodzi o performance marketing, najbardziej odpowiednim miejscem do prowadzenia tej usługi jest Gdańsk - to właśnie tam bowiem znajdują się najlepsi specjaliści w tej dziedzinie.

Performance marketing – co to jest?

Po polsku to po prostu marketing efektywnościowy. Jest to model marketingowych działań, których głównym celem jest skłonienie potencjalnych klientów, do tego, by wykonali oczekiwane przez reklamodawcę czynności. Są nimi między innymi: złożenie zamówienia na dany produkt, czy usługę, wypełnienie formularza albo ankiety, lub po prostu wejście na stronę, czy kliknięcie w baner. Ważne są tutaj wszystkie aktywności konsumentów. To właśnie te aktywności są pożądanym efektem działań, bo są mierzalnym skutkiem akcji marketingowych. Performance marketing stawia sobie na cel nie stworzenie wizerunku marki, ale przełożenie istniejącego już wizerunku na pożądane działania internautów.

Gdańsk – najlepsze usługi w ramach performance marketing

Kiedy dana marka/firma chce sprawdzić, które z jej akcji reklamowych rzeczywiście wpływają na konsumentów, powinna znaleźć pomoc wśród oferujących takie usługi firm. Najlepszym do tego miejscem jest Gdańsk. Jeśli chodzi o kampanie performance marketing to właśnie Gdańsk, i tam znajdujące się agencje, pomagają firmom oceniać, które z działań marketingowych są najskuteczniejsze, a z których mogą one zrezygnować.

Jak to działa?

Marketing efektywnościowy polega na tym, by różne marketingowe działania przełożyły się na konkretne czynności odbiorców. Nie jest ważne np. ile osób zobaczy dany baner, ale to ile osób w niego kliknie. Ważne jest również ile osób zaloguje się w danym serwisie, wypełni ankietę, czy kupi konkretny produkt. Wszystkie te działania podlegają monitorowaniu, i dzięki temu można dowiedzieć się, które akcje marketingowe przyniosły najlepsze efekty. Takie zgromadzenie informacji o ścieżkach, które doprowadziły klienta do finalizacji danej transakcji jest ważne, bo ich nadawca dowiaduje się, które jego działania były najbardziej efektywne. Dzięki temu będzie mógł odpowiednio i bez strat dysponować środkami pieniężnymi przeznaczanymi na marketing.